برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه راهبردی نهاد

برنامه راهبردی کتابخانه

شماره تاریخ محور جلسه مدیر جلسه
۱ دوشنبه ۸ دی ۹۹ معرفی دوره، مبانی و برنامۀ عمل دکتر محبوب
۲ دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ شخصی‌سازی مأموریت کتابخانه آقای عابدی
۳ دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ تحلیل مأموریت‌های کتابخانه‌ای آقای عابدی
۴ دوشنبه ۲۹ دی ۹۹ شناسایی جمعیت خدمت‌گیر خانم سمیع‌پور
۵ دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ استقرار کارگروه برنامه‌ریزی آقای آهنگر
۶ دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ مدیریت خدمات و برنامه‌های کتابخانه آقای عابدی
۷ دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ برآمدمحوری و برآمدسنجی کتابخانه خانم سمیع‌پور
۸ دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹ توافق داخلی و خارجی مقاصد آرمانی آقای آهنگر
۹ دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ اشاعه و پیاده‌سازی مأموریت کتابخانه خانم سمیع‌پور
۱۰ دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ جمع‌بندی مطالب و بازخوردهای دوره دکتر محبوب

معرفی طرح «مأموریت کتابخانه من»

با تعیین مقاصد آرمانی کتابخانه‌های عمومی کشور (شامل مأموریت، چشم‌انداز و ارزش)، گام نخست برنامه‌ریزی راهبردی طی شده است و اجرای عملیاتی آن در گسترۀ ملی در دستور کار قرار دارد. در طرح «مأموریت کتابخانۀ من» هر کتابخانه بر اساس جامعۀ خدمت‌گیر خود به طراحی خدمات و برنامه‌های متناسب می‌پردازد تا تأثیری واقعی در زندگی مردم ایجاد کند.

بخش اجرای محدود طرح «مأموریت کتابخانۀ من» از هفتۀ کتاب سال ۱۳۹۹ آغاز شد تا اهداف زیر را دنبال کند:

۱٫ شناسایی جمعیت خدمت‌گیر کتابخانه و نیازهای آن‌ها؛
۲٫ تدوین خدمات و برنامه‌های مناسب کتابخانه به‌صورت اولویت‌بندی شده‌؛
۳٫ رسیدن به توافق بر محتوای بیانیۀ مأموریت خاص کتابخانه؛ و
۴٫ ترویج بیانیۀ مأموریت میان ذینفعان مختلف کتابخانه.

تعداد ۱۴۸ مسئول کتابخانه با تکمیل فرم ثبت‌نام برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند که بر اساس امتیاز به دست آمده ۲۶ کتابخانه از میان آن‌ها برگزیده شد.

ان شا الله پس از اتمام دورۀ آزمایشی، با استفاده از تجربیات و دستاوردهای عملی، طرح فراگیر «مأموریت کتابخانۀ من» برای تمام کتابخانه‌ها آمادۀ اجرا می‌شود.