چهارمین نشست طرح کتابخانه ایرانی با موضوع «بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی بر مبنای سیاست‌های خوانا و نویسا شدن مردم» ساعت ۱۴ روز یکشنبه نوزدهم دی‌ماه به همت دفتر برنامه‌ریزی نهاد و گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس و با حضور دکتر نعمت‌الله فاضلی رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و جمعی از دانشجویان و کارشناسان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

نخستین برنامه طرح کتابخانه ایرانی با عنوان «بازخوانی خدمت کتابخانه عمومی در پیوند با سیاست‌های ملی فرهنگی» با سخنرانی دکتر محمدرضا مجیدی و دکتر مظفرچشمه‌سهرابی، در کتابخانه مرکزی تهران (پارک شهر)، دومین برنامه طرح کتابخانه ایرانی با موضوع «مسئله‌شناسی سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی» با سخنرانی دکتر مجید وحید و سومین جلسه نیز با موضوع «کارویژه‌ها و مأموریت‌های کتابخانه عمومی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور دکتر جلال غفاری در شهر تبریز برگزار شد.