به سفر «مأموریت کتابخانهٔ من» خوش آمدید! در این جلسه با یکدیگر بیشتر آشنا می‌شویم و اهداف اصلی این طرح را مرور می‌کنیم تا متوجه شویم چطور می‌توانیم در این ده هفته ساعت‌های مفید و اثربخشی در کنار یکدیگر تجربه کنیم و گامی برای ارتقای حرفه‌ای کتابخانه‌های عمومی برداریم.

در این جلسه مطالب زیر ارائه خواهد شد:

  • داستان طرح مأموریت کتابخانه من: سوابق، گزارش فراخوان، نتایج؛
  • معرفی مسیر: ویژگی‌های کلی برنامه، اهداف مورد انتظار و مدیریت زمان؛
  • اصول حاکم: تفاوت نهاد و کتابخانه، اهمیت کارگروه برنامه‌ریزی و روحیه حرفه‌ای؛
  • انتظارات: مشارکت، انجام تکالیف، بازخورد و مستندسازی؛
  • معرفی تسهیلگران: راه‌های ارتباطی برای تعامل بهتر طی دوره؛
  • معرفی منابع مفید برای مطالعه و آگاهی بیشتر؛ و
  • فرایند تشکیل تیم کتابخانه‌ای و مدیریت کار گروهی.

حضور فعال شما در این جلسه باعث نزدیک شدن دیدگاه‌ها و افزایش کیفیت اقدامات شما طی جلسات آینده خواهد داشت.

تکلیف: در پایان این جلسه از شما انتظار می‌رود تیم کتابخانه‌ای را تشکیل دهید و هماهنگی اولیه را انجام دهید. برای گزارش این فعالیت، کاربرگ معرفی گروه را از اینجا دریافت کنید و پس از تکمیل ارسال فرمایید.

مهلت ارسال: تا یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹