سخنرانی‌ها

Home/سخنرانی‌ها

جلسات سخنرانی‌ای در طرح سیاست‌گذاری ملی کتابخانه‌های عمومی برگزار می‌شود که به تولید محتوا و استفاده از نظرات متخصصان این حوزه منجر خواهد شد.