گالري تصاوير

//گالري تصاوير

گزارش تصویری سخنرانی ارزش کتابخانه عمومی

By | اکتبر 31st, 2020|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست سیاستگذاری کتابخانه‌های روستایی

By | آوریل 4th, 2019|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست چشم‌انداز جهانی کتابخانه عمومی

By | مارس 18th, 2019|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست «تأملی بر الگوهای تعاملی»

By | مارس 4th, 2018|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست رونمایی از کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌های عمومی»

By | دسامبر 20th, 2017|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست «بازسازی منطقی اجتماعی کتابخانه‌های عمومی»

By | مارس 13th, 2017|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست «بازاندیشی در کارویژه کتابخانه‌های عمومی»

By | فوریه 8th, 2017|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری نشست «کارویژه‌های کتابخانۀ عمومی در جمهوری اسلامی ایران»

By | دسامبر 10th, 2016|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری از جلسه مسئله‌شناسی سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی

By | سپتامبر 18th, 2016|گالري تصاوير|۰ نظر

گزارش تصویری از جلسه بازخوانی خدمت کتابخانه‌های عمومی

By | جولای 27th, 2016|گالري تصاوير|۰ نظر