فیلم جلسه ارزش کتابخانه عمومی

By | اکتبر 27th, 2020|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه «چشم‌انداز جهانی کتابخانه‌های عمومی»

By | مارس 18th, 2019|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه بررسی و رونمایی کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌ها»

By | دسامبر 21st, 2017|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه بازسازی منطقی اجتماعی کتابخانه‌های عمومی بر مبنای کنش‌های مطلوب در افق ایران اسلامی

By | مارس 13th, 2017|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه بازاندیشی در کارویژه کتابخانۀ عمومی بر مبنای سیاست‌های خوانا و نویسا شدن مردم

By | فوریه 11th, 2017|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه کارویژه‌های کتابخانۀ عمومی در جمهوری اسلامی ایران

By | نوامبر 26th, 2016|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه مسئله‌شناسی سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی

By | سپتامبر 17th, 2016|Videos|۰ نظر

فیلم جلسه بازخوانی خدمت کتابخانه در پیوند با سیاست‌های فرهنگی (فرانسه)

دانلود

By | جولای 30th, 2016|Videos|۰ نظر