نشست‌های تخصصی

Home/نشست‌های تخصصی

نشست های تخصصی به تولید محتوا در جهت سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی در این طرح اقدام می‌کند. و ما را با نظرات متخصصان این حوزه آشنا می‌سازد.