سازمان ملی استاندارد ایران- کمیته اسناد و تجهیزات اداری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشگاه اسناد

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور- اداره کل برنامه‌ریزی- اداره استاندارد