دستورالعمل کتابخانه های سیار نهاد کتابخانه های عمومی کشور

آسیان، فاطمه (۱۳۸۸) معرفی انواع خدمات در کتابخانه های تخصصی مجله علوم و فناوری اطلاعات. دوره ۲۵، شماره ۱، ۱۵۳-۱۶۵

ادیب منش، مرضیه؛ خاصه، علی اکبر؛ ادیب منش، مرزبان (۱۳۹۸) شناسایی خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و نقش آن ها در جذب و نگهداشت کودکان و نوجوانان تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره ۲۵ شماره ۱ (پیاپی ۹۶)

خدمات عمومی کتابخانه های مساجد ایران (معرفی و نقد) (۱۳۸۴) مطلبی، داریوش؛ کتاب ماه کلیات اردیبهشت شماره ۸۹٫ص.  ۶۸ تا ۷۰

طبرزدی، مجید؛ قاضی زاده، حمید (۱۳۹۶) بررسی خدمات فوق برنامه‌ کتابخانه‌های‌ سازمان فرهنگی هنری ‌شهرداری تهران . دانش شناسی، ش ۳۶، ۲۹ تا ۳۶

عماد خراسانی، نسرین‌دخت (۱۳۸۴). خدمات کتابخانه و شیوه های آن. تهران: کتابدار.

غفاری، سعید؛۱۳۸۰ بررسی وضعیت کتابخانه های مساجد شهر تهران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات شماره ۴۵ ۶۲ تا ۷۵

فتاحی، رحمت الله (۱۳۹۶) برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خدمات برون کتابخانه ای در مراکز اطلاع رسانی تخصصی [جزوه] دانشگاه فردوسی مشهد.

فتاحی، رحمت‌الله (۱۳۸۴) پاسخ به تغییر : برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خدمات برون‌کتابخانه‌ای در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی”، ارائه شده در هشتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آذر ۱۳۸۳، اصفهان. منتشر شده در تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، ۱۳۸۴: ۱۷-۳۴٫

فتاحی، رحمت‌الله (۱۳۸۴) خدمات تخصصی و شخصی سازی شده: رویکردی برای برون رفت از شکاف میان کتابخانه و جامعه آن (یادداشت سردبیر) پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۲۹ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶)

قنبری خشنو، مریم؛ تاجداران، منصور؛ کیانی خوزستانی، حسن (۱۳۹۵) وضعیت و امکانات موجود کتابخانه‌های عمومی استان همدان در ارائه خدمات جنبی به استفاده‌کنندگان از دیدگاه کتابداران. نظام ها و خدمات اطلاعاتی، سال پنجم – شماره ۳ و ۴، ۸۳ تا ۹۴

کاکی، مریم؛ جمالی مهموئی، حمید رضا؛ مکتبی فرد، لیلا  (۱۳۹۲) خدمات جنبی کتابخانه های عمومی و نقش آن در جذب کودکان به کتابخانه ها. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی،سال دوم – شماره ۴ ، ۲۱ تا ۳۲

کیان راد، زهرا؛ فهیم نیا، فاطمه؛ نقشینه، نادر (۱۳۹۶) ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تبریز و نقش آن در توسعه فرهنگ مطالعه مخاطبان کودک و نوجوان آن. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کیزر، فرانسیس (۱۳۷۲) مقدمه ای بر رهنمودهای بین المللی جهت ارائه خدمات کتابخانه ای به زندانیان. ترجمه محمد فرح زاد منبع: تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) شماره ۹ و ۱۰

محمودی، علیرضا (۱۳۹۷)خدمات برون کتابخانه‌ای؛ ویراستار: سعید غفاری؛ تهران: اندیشه دانش. شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۳۰۰۱۱

مردیت، آ.، و دلیلی، ح. (۱۳۸۷). برون کتابخانه ای اندیشیدن: چگونگی ایجاد, اجرا و ترویج خدمات کتابخانه ای برای یاد گیرندگان از راه دور. پیک نور- علوم انسانی, ۶(۲ (کتابداری و اطلاع رسانی)), ۹۶-۱۰۵٫

مکتبی فرد، لیلا (۱۳۸۵) شخصی سازی خدمات کتابخانه ای گامی به سوی رضایت بیشتر اطلاع شناسی، شماره ۱۳ و ۱۴ ۱۵۱ تا ۱۶۲٫ در نورمگز

ملایی، ابراهیم؛ شعبانی، احمد؛ رضایی دریانی، رقیه (۱۳۹۲) شناسایی راه های بهبود خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر مبنای رهنمودهای ایفلا / یونسکو. نظام ها و خدمات اطلاعاتی تابستان ۱۳۹۲، سال دوم – شماره ۳، ۴۳ تا ۵۴

ملایی، ابراهیم؛ شعبانی، احمد؛ رضایی آدریانی، رقیه (۱۳۹۴). بهبود خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر اساس عوامل جمعیت شناختی. دانش شناسی زمستان ۱۳۹۴ – شماره ۳۱، ۸۱ تا ۹۶

منصوری، علی؛ پشوتنی زاده، میترا (۱۳۸۶) آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ش ۷۰ صص. ۱۱ تا ۲۴

موسوی، نوشین (۱۹۹۲) کتابخانه های پستی:طرح خدمات کتابخانه ای به اقصی نقاط کشور. تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه‌های عمومی ۱۹۹۲

میری، انیس؛ سلامی، مریم؛ مرجانی، سید عباس؛ شخصی سازی ارائه خدمات در کتابخانه های عمومی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد. پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی پاییز و زمستان ۱۳۹۵، سال ششم – شماره ۲ ۲۲۷ تا ۲۴۳

وحدانی، فاطمه؛ صنعت جو، اعظم؛ تجعفری، معصومه (۱۳۹۵) مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد . پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

وحدانی، فاطمه؛ صنعت جو، اعظم؛ تجعفری، معصومه (۱۳۹۵) نیاز سنجی اطلاعاتی بازنشستگان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد؛ پیش درآمدی بر طراحی خدمات برون کتابخانه‌ای . تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی بهار ۱۳۹۵ – شماره ۸۴ ۱۲۱ تا ۱۴۰

هاملشای ماریان (۱۳۷۹) آیا به راستی ما به کاربران مان ارائه خدمت می کنیم؟ ترجمه رویا مکتبی فرد کتاب ماه کلیات سال سوم ش ۱۲ و ۱۳ (پیاپی ۳۶ و ۳۷)

یزدانی، علی اکبر (۱۳۸۱) برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات کتابخانه ای و اطلاعاتی معرفی و نقد. کتاب ماه کلیات شماره ۵۵، صص. ۲۰ تا ۲۱