تاریخ مکان عنوان جلسه گالری تصاویر فیلم صوت گزارش
دوشنبه ۲۸ تیر۹۵ کتابخانه مرکزی تهران بازخوانی خدمت کتابخانه عمومی در پیوند با سیاست‌های ملی فرهنگی: حوزه فرهنگی کشور فرانسه
«دکتر محمدرضا مجیدی و دکتر چشمه‌سهرابی»
camera-icon sound-icon notes-icon
پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ۹۵ کتابخانه مرکزی تبریز مسئله‌شناسی سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی
«دکتر مجید وحید»
camera-icon sound-icon notes-icon
پنج‌شنبه ۴ آذر ۹۵ شهرداری تبریز کارویژه‌های کتابخانۀ عمومی در جمهوری اسلامی ایران
«دکتر جلال غفاری»
camera-icon sound-icon notes-icon
یکشنبه ۱۹ دی۹۵ دانشگاه تربیت مدرس بازاندیشی در کارویژه کتابخانۀ عمومی بر مبنای سیاست‌های خوانا و نویسا شدن مردم
«دکتر نعمت‌الله فاضلی»
camera-icon sound-icon notes-icon
چهارشنبه
۱۸ اسفند ۹۵
کتابخانه مرکزی تبریز بازسازی منطقی اجتماعی کتابخانه‌های عمومی بر مبنای کنش‌های مطلوب در افق ایران اسلامی
«دکتر امین متولیان»
camera-icon sound-icon
شنبه ۲۵ آذر۹۶ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رونمایی از کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌ها؛راهکارها و راهبردهای کاهش نابرابری در دسترسی به دانش»
«دکتر محمدرضا مجیدی»، «دکتر علیرضا نوروزی»،
camera-icon
دوشنبه ۷ اسفند ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی: «تأملی بر الگوهای تعاملی»
«دکتر محمد حسن‌زاده»،«دکتر وحید خاشعی»، «آقای حسین شیرازی» و «خانم انیس میری»
camera-icon notes-icon
سه‌شنبه ۲۰ آذر ۹۷ اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران سیاستگذاری کتابخانه‌های عمومی روستایی
«دکتر زهره میرحسینی» و «دکتر مجید زارعی»
camera-icon
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ کتابخانه محقق حلی شهر تهران چشم‌انداز جهانی کتابخانه‌های عمومی
«جان ریچاردز»
camera-icon
چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ مجازی (در بستر وب) ارزش کتابخانه عمومی: از ارزانی تا ارزندگی

«دکتر سیامک محبوب»، «DR Joseph R. Matthews»، «دکتر مجتبی امیری» و «دکتر مریم نظری»