دریافت فایل

گزارش فاز۱: طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

جدول زمانی طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

پروپزال استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

آر.اِف.پی طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل