شیوه‌نامه کارگروه استاندارد

دریافت فایل
دریافت فایل

استاندارد خدمات کتابخانه عمومی به کودکان و نوجوانان (در حال تدوین)

دریافت فایل استاندارد

رهنمودهای ایفلا؛ مدیریت منابع اهدایی به کتابخانه

20 صفحه نخست کتاب
دریافت فایل استاندارد
دریافت فایل استاندارد

استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی به نابینایان و کم‌بینایان

دریافت فایل استاندارد
دریافت فایل استاندارد

استاندارد تجهیزات و خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی

ویرایش نخست: ۱۳۹۴
دریافت فایل استاندارد