با سلام
از حضور و مشارکت شما عزیزان در کارگروه استاندارد تخصیص فضاهای کتابخانه عمومی تشکر می‌کنیم
لطفا ما را در ارزیابی پیش‌نویس تقدیم‌شده یاری نمایید.


    2.لطفا نظر خود را در مورد پیش‌نویس استاندارد تخصیص فضاهای کتابخانه عمومی اعلام نمایید.