ترجمه و ویراستاری: خانم دکتر شیما مرادی صومعه‌سرایی

عنوان فارسی استاندارد عنوان انگلیسی حوزه جغرافیایی
استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی: دپارتمان فرهنگ،‌ رسانه و ورزش Public Library Service Standards: Department for Culture, Media and Sport انگلستان
استانداردهای کتابخانه‌های عمومی نیوزلند Standards for New Zealand Public Libraries نیوزلند
استانداردهای رفتاری کتابخانه‌های عمومی Pembroke Public Library Standards of Conduct انگلستان
چارچوب استانداردهای کتابخانه‌های عمومی ولز The Fourth Framework of Welsh Public Library Standards ولز
کتابخانه‌های عمومی جامع، کارآمد و مدرن- استانداردها و ارزیابی Comprehensive, Efficient and Modern Public Libraries – Standards and Assessment انگلستان
برد کتابخانه عمومی ویکتوریا: رهنمودهایی برای خدمات، استانداردهای تسهیلات Greater Victoria Public Library Board: Guidelines for Service / Facility Standards انگلستان
استانداردهای هند: رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی Indian Standard: Public Library — Guidelines هند
برنامه امکانات کتابخانه‌ها در ۲۰۲۵ Libraries 2025 Facilities Plan نیوزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی نیوساوث ولز Standards and guidelines for NSW public libraries 5th edition استرالیا
استانداردها و دستورالعمل‌هایی برای کتابخانه‌های عمومی در نیجریه Standards and Guidelines for Public Libraries in Nigeria نیجریه
حداقل‌های لازم برای کتابخانه‌های عمومی ایسلند Standard certification ایسلند
کتابخانه‌های عمومی و خدمات اطلاع‌رسانی عمومی جنوب افریقا South African Public Library and Information Services Bill 2012 افریقا
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استانداردهای کارکنان Queensland Public Library Standards and Guidelines: Staffing Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد خدمات چند فرهنگی Queensland Public Library Standards and Guidelines: Multicultural Services Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد اشتراک امکانات Queensland Public Library Standards and Guidelines: Shared Facilities Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد خدمات جوانان Queensland Public Library Standards and Guidelines: Young Peoples Services Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد خدمات ناتوانان Queensland Public Library Standards and Guidelines: Disability Services Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد خدمات عملیاتی Queensland Public Library Standards and Guidelines: Operational Services Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد کتابخانه‌های سیار Queensland Public Library Standards and Guidelines: Mobile Libraries Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد میز مرجع Queensland Public Library Standards and Guidelines: Reference Services Standard کوئینزلند
استانداردها و دستورالعمل‌های خدمات کتابخانه عمومی کوئینزلند: استانداردهای خدمات کتابخانه برای مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس

Queensland Public Library Standards and Guidelines: Library Services Standard for Aboriginal people and Torres Strait Islanders

کوئینزلند
استانداردها و دستورالعمل‌های کتابخانه عمومی کوئینزلند: استانداردهای مطالعات محلی Queensland Public Library Standards and Guidelines: Local Studies Standard کوئینزلند
استانداردها و دستورالعمل‌های کتابخانه عمومی کوئینزلند: استاندارد فناوری Queensland Public Library Standards and Guidelines: Technology Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد امانت کتابخانه‌ای Queensland Public Library Standards and Guidelines: Inter Library Loans Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد خدمات سوادآموزی Queensland Public Library Standards and Guidelines: Literacy Services Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: رهنمودهای پردازش پایانی Queensland Public Library Standards and Guidelines: End Processing Guidelines کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه عمومی کوئینزلند: استاندارد مجموعه‌های کتابخانه Queensland Public Library Standards and Guidelines: Library Collections Standard کوئینزلند
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی کوئینزلند: استاندارد توصیف منبع Queensland Public Library Standards and Guidelines: Resource Description Standard کوئینزلند
استانداردها و دستورالعمل‌های کتابخانه عمومی کوئینزلند: استاندارد ساختمان‌های کتابخانه Queensland Public Library Standards and Guidelines: Library Buildings Standard کوئینزلند

 

ترجمه و ویراستاری: آقای دکتر حیدر مختاری

عنوان فارسی  تاریخ انتشار عنوان انگلیسی
رهنمودهای ایفلا: خدمات کتابخانه عمومی برای نوزادان، کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵ Public Library Services for Children
نگهداری، ذخیره و گذاشت و برداشت عکس‌ها  ۲۰۰۲ Care, Handling and Storage of Photographs
رهنمودهایی برای بهترین رویه در امانت بین کتابخانه‌ای و تحویل مدرک  ۲۰۱۵ Guidelines for Best Practice in Interlibrary Loan and Document Delivery
 رهنمودهایی برای خدمات کتابخانه‌های کودکان  ۲۰۰۳ Guidelines for Children’s Library Services
 رهنمودهای خط مشی مجموعه گستری با استفاده از مدلی کلی و فراگیر  ۲۰۰۱ Guidelines for a Collection Development Policy using the Conspectus Model
 رهنمودهای ایفلا برای امانت نمایشگاهی  ۲۰۰۴ Guidelines for Exhibition Loans
 رهنمودهایی برای برنامه‌های سوادآموزی کتابخانه: چند پیشنهاد عملی  ۲۰۱۵ Guidelines for Library-Based Literacy Programs
 رهنمودهایی برای خدمات کتابخانه به نوجوانان (تجدید نظر شده)  ۱۹۹۶ Guidelines for Library Services for Young Adults (Revised)
 رهنمودهایی برای خدمات کتابخانه به نوزادان و نوپایان  ۲۰۰۷ Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers
 رهنمودهایی برای خدمات کتابخانه به کاربران بریل  ۱۹۹۸ Guidelines for Library Service to Braille Users
 رهنمودهایی برای خدمات کتابخانه به زندانیان  ۲۰۰۵ Guidelines for Library Services to Prisoners
 رهنمودهای ایفلا برای خدمات کتابخانه به افراد خوانش پریش،‌تجدید نظر و تفصیل  ۲۰۱۴ Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia – Revised and extended
 رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی برای دیجیتال سازی کتب کمیاب و نسخ خطی  ۲۰۱۴ Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections
رهنمودهایی برای برنامه‌های آموزشی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی  ۲۰۱۲ Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs
 موضوعات کلیدی برای مجموعه گستری منابع الکترونیکی: راهنمای کتابخانه‌ها  ۲۰۱۲ Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries

 

مدیریت ترجمه و ویراستاری: آقای حسین مختاری‌معمار

فارسی  مترجم عنوان
کتابخانه عمومی آلاسکا: معیارهای حداقلی برای دریافت کمک‌های بلاعوض  حسین مختاری‌معمار Alaska Public Library: Minimum Criteria
پیوست ۳: استاندارد تسهیلات  – Appendix Three: Facility Standards
استانداردهای مورد قبول خط مشی رفتاری کتابخانه عمومی چندلر   حسین مختاری‌معمار Chandler Public Library: Standards of Acceptable Behavior Policy
استانداردهای کتابخانه های عمومی کلورادو  عادله اسعدی شالی Colorado Public Library Standards
امکانات طرح جامع برای تصویرسازی کتابخانه های آی.اف.  دلنشین دانایی Facilities Master Plan for Imagine IF Libraries (formerly Flathead County Library System)
ارزیابی نیازهای تسهیلاتی کتابخانه های عمومی ماریون  – Facility Needs Assessment Marion Public Library
رهنمودهایی برای نظامهای کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی  – Guidelines For Rural/Urban Public Library Systems
رهنمودهایی برای به کارگیری افراد داوطلب در کتابخانه‌ها   حسین مختاری‌معمار Guidelines for using volunteers in libraries
نظام‌نامه اداری استاندارد کتابخانه عمومی ایندیانا   حسین مختاری‌معمار Indiana Public Library Standards
استانداردهای کتابخانه عمومی کنتاکی  – Kentucky Public Library Standards: Direction and Service for the 21ST Century, TH Edition 2014-2015
استانداردهای کمیسیون کتابخانه ایالت مین برای کتابخانه‌های عمومی  سیامک یوسف‌زاده Maine Library Commission Standards for Public Libraries, December 2014 Revision
استانداردهای کتابخانه های عمومی مین  – Maine Public Library Standards Striving for Excellence
استانداردهای انجمن کتابداران ماساچوست برای خدمات کتابخانه‌های عمومی به کودکان در ماساچوست  مصطفی هاشمی

Massachusetts Library Association Standards for Public Library Service to Children in Massachusetts

استانداردهای حداقلی کتابخانه‌های عمومی نوادا  حسین مختاری‌معمار Minimum Public Library Standards for Nevada
استانداردها و مقررات کتابخانه‌های عمومی ایالت می‌سی‌سی‌پی: راهنمای تهیه و تدوین مقررات  محمد ناهی رفیعی Mississippi Public Library Policy Development Guide
استانداردهای کتابخانه عمومی میسوری: طرح اجرایی  حیدر رحمتی Missouri Public Library Standards An Implementation Plan
رهنمودها و استانداردهای کتابخانه های شهری و منطقه ای  امیرحسین رجب‌زاده Municipal and Regional public library Standards and Guidelines
استانداردهای کتابخانه های عمومی کارولینای شمالی  سیامک یوسف‌زاده North Carolina Public Library Standards (2012)
رهنمودهای کتابخانه عمومی اُِنتاریو  مهتاب تیموری تابیه Ontario Public Library Guidelines
نظام تعاونی کتابخانه عمومی پاناندل  حسین مختاری‌معمار Panhandle Public Library Cooperative System Web Standards, Guidelines & Procedures
برنامه ریزی برای کتابخانه های برتر: استانداردهایی برای کتابخانه های عمومی ویرجینیا  – Planning for Library Excellence: Standards for Virginia Public Libraries
خط‌مشی‌ها و رویه‌های کتابخانه عمومی شهر پارکر  –

Policies & Procedures For the Town of Parker Public Library

نیازمندیهای فضای کتابخانه های عمومی  – Public Library Space Needs: A Planning Outline, Wisconsin Department of Public Instruction
استانداردهای کتابخانه های عمومی جورجیا  – Georgia Public Library Standards
استانداردهای کتابخانه‌های عمومی:‌ فقط برای مقاصد اطلاعاتی   حسین مختاری‌معمار Public Library Standards (for Informational Purposes Only….)
در خدمت به آیووا: استانداردهای کتابخانه‌های عمومی  شیوا یاری Public Library Standards : In Service to Iowa
استانداردهای کتابخانه‌های عمومی: مروری بر استانداردها و رهنمودهای ۵۰ ایالت از ایالات متحده  مصطفی رضی Public Library Standards: A Review of Standards and Guidelines from the 50 States of the U.S.
استانداردهای کتابخانه‌های عمومی ایلینویز  علیرضا رستمی‌گومه Serving Our Public: Standards for ILLINOIS Public Libraries
کتابخانه های عمومی جنوب داکوتا  – South Dakota Public Library Standards
استانداردها و بهترین شیوه‌ها برای کتابخانه‌های عمومی آلبرتا  وحیده حاجی‌محمدی Standards and Best Practices For Public Libraries in Alberta
استانداردهای کتابخانه های عمومی فلوریدا  – Standards for Florida Public Libraries
استانداردهای ۲۰۱۲ برای کتابخانه‌های عمومی کانزاس  آناهیتا باواخانی Standards for Kansas Public Libraries (2012)
استانداردهای کتابخانه‌های عمومی لوییزیانا ۲۰۱۰  دلنشین دانایی Standards for Louisiana Public Libraries 2010
استانداردهای کتابخانه‌های عمومی ایالت مینه سوتا: ضروری، پیشرفته، عالی  ندا ناطقی Standards for Minnesota Public Libraries: Essential, Enhanced, Excellent
استانداردهای خدمات کتابخانه‌های عمومی برای نوجوانان در ماساچوست  شیوا یاری Standards for Public Library Services to Young Adults in Massachusetts
استانداردهای رفتاری کتابخانه   حسین مختاری‌معمار Standards of Library Behavior
آیندۀ خدمات کتابخانه های عمومی ما  علیرضا رستمی‌گومه Taking stock: the future of our public library service (2008)
استانداردهای تنسی برای کتابخانه های عمومی غیرمتروپولیتن  – Tennessee Standards for Non-Metropolitan Public Libraries
استانداردهای کتابخانه های عمومی ویسکانزین  – Wisconsin Public Library Standards