برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه راهبردی نهاد

برنامه راهبردی کتابخانه

معرفی طرح «مأموریت کتابخانه من»

با تعیین مقاصد آرمانی کتابخانه‌های عمومی کشور (شامل مأموریت، چشم‌انداز و ارزش)، گام نخست برنامه‌ریزی راهبردی برداشته شده است و اجرای عملیاتی آن در گسترۀ ملی در دستور کار قرار دارد. در طرح «مأموریت کتابخانۀ من» هر کتابخانه بر اساس جامعۀ خدمت‌گیر خود به طراحی خدمات و برنامه‌های متناسب می‌پردازد تا تأثیری واقعی در زندگی مردم ایجاد کند.

دوره اول این طرح در سال ۱۳۹۹ با مشارکت ۲۵ کتابخانه عمومی برگزار شد که نتایج موفقی داشت. در دومین دوره قصد داریم تا با حضور جمعی دیگر از کتابخانه‌ها، گام‌های بعدی برای پیاده‌سازی برنامه راهبردی کتابخانه‌ها را برداریم.

فراخوان دومین دوره از اجرای محدود طرح «مأموریت کتابخانۀ من» از تیر۱۴۰۰ آغاز شد و ۳۲ کتابخانه پذیرفته شدند که طی تابستان و پاییز ۱۴۰۰ در این طرح اهداف زیر را دنبال می‌کنند.

۱. شناسایی جمعیت خدمت‌گیر کتابخانه و نیازهای آن‌ها؛

۲. تدوین خدمات و برنامه‌های مناسب کتابخانه به‌صورت اولویت‌بندی شده‌؛

۳. رسیدن به توافق بر محتوای بیانیۀ مأموریت خاص کتابخانه؛ و

۴. ترویج بیانیۀ مأموریت میان ذینفعان مختلف کتابخانه.

ان شاءالله پس از برگزاری چندین دوره، با استفاده از تجربیات و دستاوردهای عملی، طرح فراگیر «مأموریت کتابخانۀ من» برای دیگر کتابخانه‌های کشور نیز آمادۀ اجرا می‌شود.

شماره تاریخ محور جلسه مدیر جلسه
۱ یکشنبه ۷ شهریور معرفی دوره، مبانی و برنامۀ عمل سیامک محبوب
۲ یکشنبه ۱۴ شهریور شخصی‌سازی مأموریت کتابخانه یوسف عابدی
۳ یکشنبه ۲۱ شهریور تحلیل مأموریت‌های کتابخانه‌ای عبدالله جعفری و یوسف عابدی
۴ یکشنبه ۲۸ شهریور تعیین محدودۀ خدمت و شناسایی جمعیت خدمت‌گیر مصطفی آهنگر و سوده سمیع‌پور
۵ یکشنبه ۴ مهر استقرار کارگروه برنامه‌ریزی مصطفی آهنگر
۶ یکشنبه ۱۱ مهر طراحی خدمت ـ بخش اول صالح برادران امینی
۷ یکشنبه ۱۸ مهر طراحی خدمت ـ بخش دوم صالح برادران امینی
۸ یکشنبه ۲۵ مهر برآمدمحوری و برآمدسنجی کتابخانه مصطفی آهنگر
۹ هفته اول آبان پروژه نهایی یوسف عابدی
۱۰ یکشنبه ۹ آبان توافق و اطلاع‌رسانی مصطفی آهنگر

بازخورد شرکت‌کنندگان دوره اول طرح مأموریت کتابخانه من